0904 263 253 ·    info@jaslevdomceku.sk ·   KONTAKT

TITLE

DESCRIPTION

Keďže naše jasle nepatria do siete školských zariadení Ministerstva školstva, prináleží Vám Príspevok na starostlivosť o dieťa až do výšky 280,-€ mesačne.

Paušálny poplatok opatrovanie:

429 €

Celý deň

1 mesiac, celý deň, 5 dní v týždni

Adaptačný pobyt:

21 €

Celý deň

Celodenný adaptačný pobyt

5 €

Hodina

1 hodina adaptačného pobytu

Strava

3,70 €

Celý deň

Strava celý deň

3,50 €

Doobedie

Strava doobedie

   0904 263 253 ·
   info@jaslevdomceku.sk ·
  KONTAKT