Spracovanie

osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Pre úspešné využívanie služieb, ktoré táto webová stránka ponúka, v niektorých prípadoch potrebujeme spracovávať osobné údaje užívateľov.

Toto spracovávanie podlieha nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Známe tiež ako „GDPR“.

Služby využívajúce osobné údaje
Uvedené osobné údaje spracovávame iba na účely nižšie popísané. Osobné (ani žiadne iné) údaje nespracovávame pre potreby cieleného ponuky tovarov alebo služieb. Osobné údaje nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám. Súhlas považujeme za platný do jeho odvolania, pozri nižšie.

Odber noviniek e-mailom
Pre využívanie služby odberu noviniek e-mailom (abonentné systém) potrebujeme poznať Vašu e-mailovú adresu. Tento údaj neuvádzame verejne a slúžia len pre potreby odosielanie e-mailov s novinkami.

webové formuláre
Pri odosielaní webových formulárov na tejto webovej stránke ukladáme Vašu e-mailovú adresu ako kontaktný údaj pre odpovede. Tento údaj neuvádzame verejne.

Webové formuláre môžu pre úspešné odoslanie požadovať ďalšie osobné údaje. V takýchto prípadoch tieto údaje spracovávame iba pre potreby vyhodnotenie formuláre a neuvádzame ich verejne.

odvolanie súhlasu
V prípade, že si budete priať odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pokračujte tu.

Zmluvné strany
Správcom týchto osobných údajov je prevádzkovateľ webovej stránky jaslevdomceku.sk.