Cenník

Platný od 1. 5. 2020

Keďže naše jasle nepatria do siete školských zariadení Ministerstva školstva, prináleží Vám Príspevok na starostlivosť o dieťa až do výšky 280,-€ mesačne.

Paušálny poplatok opatrovanie:

469 €

Celý deň

1 mesiac, celý deň, 5 dní v týždni

Adaptačný pobyt:

24 €

Celý deň

Celodenný adaptačný pobyt

5 €

Hodina

1 hodina adaptačného pobytu

Strava

4 €

Celý deň

Strava celý deň

3,50 €

Doobedie

Strava doobedie