Personál

Náš personál

Náš pracovný tím tvoria super milé baby ktoré svoju prácu berú ako poslanie.

Súčasťou nášho personálu sú aj 2 detské zdravotné sestry, ktoré dozerajú na zdravie našich detí a zabezpečujú, aby boli ráno do kolektívu prijaté len detičky v dobrom zdravotnom stave.

Kontaktujte nás a prídite sa s nami stretnúť osobne.